Jsme tu pro vás už od r. 1906

Dvě prodejny v Brně

Široký sortiment zboží.

+420 542 134 203

Kdy můžu zavolat?Po-Pá:8:00-18:30 So:8:30-13:00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obecné ustanovení

 1. Provozovatelem rezervačního systému www.vichr.net je společnost VICHR spol. s r.o., se sídlem v Brně, Kobližná 47/19, PSČ 602 00, IČ 46978186, DIČ CZ46978186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7889.
 2. Kupujícím může být jak konečný spotřebitel, tak osoba či firma, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání s těmito výrobky 
 3. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), popř. zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a to vše v platném znění.

Zboží

 1. Veškeré zboží na www.vichr.net, které je skladem, lze rezervovat a následně jej zakoupit v jedné z našich kamenných prodejen.
 2. Rezervace je platná po dobu tří pracovních dnů. Po uplynutí této doby je rezervace automaticky zrušena.
 3. Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily.
 4. Celková hodnota rezervace bude vždy zaokrouhlena na celé Kč. PHE poplatek (u položek, kterých se to týká) je již zahrnut v ceně.
 5. Na www.vichr.net je zobrazen výběr zboží z našeho sortimentu, který je průřezem celé škály tohoto zboží. V případě, že byste měli zájem o položky, které zde nenajdete, navštivte prosím jednu z našich kamenných prodejen, nebo využijte uvedených kontaktů na našich stránkách. Celková nabídka je totiž mnohem širší než pouze zobrazované položky.

Platební podmínky

Zboží se platí hotově nebo platební kartou, a to při jeho odběru na jedné z našich kamenných prodejen.

Reklamace

Pokud se vyskytnou oprávněné důvody pro uplatnění reklamace, zákazník ji může uplatnit na jedné z našich kamenných prodejen, a to na základě předložení reklamovaného zboží a dokladu o zakoupení tohoto zboží.

Zboží lze reklamovat i formou jeho zaslání s popisem vady a kopií dokladu o zakoupení. 

Zboží k reklamaci prosím nezasílejte na dobírku, v takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo na nepřevzetí zásilky. 

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající se vždy snaží předejít jakýmkoliv sporům s kupujícím, případně je řešit přímou cestou s kupujícím. Pokud však k případnému sporu dojde, tyto budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy. Alternativním řešením je také mimosoudní cesta. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2021. 

 

Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (označováno: „GDPR”) společnost VICHR spol. s r.o., IČ 46978186 se sídlem Kobližná 47/19, Brno 602 00 (dále jen: „správce“).
 2. Správce se dále řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 3. Osobními údaji se rozumí: 
 4. Správce získává osobní údaje na základě plnění Vaší objednávky či na základě oprávněného zájmu při zasílání obchodních nabídek
 5. Správce uchovává osobní údaje po dobu, po kterou Vám poskytujeme své služby či plní ze vzájemné smlouvy, nejdéle však pěti let, či po dobu, pro kterou platí zákonné důvody jako např. archivační povinnosti, zákon o účetnictví, zákon o DPH apod.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 7. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetí straně.
 3. Správce nezpracovává údaje osob mladších 16 let, pokud tuto informaci obdrží.
 4. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.